การศึกษานอกโรงเรียน

การนิเทศในชั้นเรียนปี2562

Supervision in the classroom from peter dontoom

Share
Categories: การศึกษานอกโรงเรียน | Leave a comment

qr code ไลน์ครูโปรดสแกนโดยด่วน

qr code  line ครู…ให้นักเรียนที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ ทุกคนสแกน qr code พร้อมสร้างไลน์ห้องด้วย

Share
Categories: การศึกษานอกโรงเรียน | Leave a comment

E book วิทยาศาสตร์ ตัน

Sc 21001 2018 from peter dontoom

Share
Categories: การศึกษานอกโรงเรียน | Leave a comment