งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

Share
Categories: Uncategorized | Leave a comment

แบบทดสอบวิชาทัศนศิลป์ออนไลน์

https://forms.gle/pkHfjBwGJQskCJmA9 ศิลปคืออะไร

https://forms.gle/yq1xKaR1rsjrjQDa8  องค์ประกอบศิลป์

https://forms.gle/oNw1EVYkfBm5Y6bm6  วงจรสี

https://forms.gle/1BHouS5FEVpKJz2V6    การ์ตูน

https://forms.gle/PLyveXm6MywxLL4r6   เขียนภาพประกอบเรื่อง

https://forms.gle/Y5SpBUKssWDu1pzM7  ภาพทิวทัศน์

https://forms.gle/ZyEk2N4jdv3FPiCN6  ศิลปกราฟฟิตี้

https://forms.gle/ypFDU4SfMdnG9eWw8  ศิลปนาอีฟ

https://forms.gle/gKk55xoWcv4kCxbw7  ศิลปลายไทย

https://forms.gle/JLnuDLeiaxddHsR57  ศิลปะตะวันตก

https://forms.gle/xuTmYV2nW3WtTnKZ8  ประติมากรรม

 

Share
Categories: Uncategorized | Leave a comment

การนิเทศในชั้นเรียนปี2562

Share
Categories: การศึกษานอกโรงเรียน | Leave a comment